Đang tải

banner vib

Kiểm tra điều kiện mở tài khoản thẻ tín dụng Thẻ VIB Plus 2in1 của khách hàng

Lưu ý: Chính sách VIB không hỗ trợ 1 trong 4 nhóm khách hàng sau:

  • Khách hàng có quan hệ với 3 Tổ chức tài chính (Vay hoặc Thẻ).
  • Khách hàng có nợ nhóm 2 trở lên trong vòng 12 tháng gần nhất.
  • Khách hàng có vay trên các App vay Online.
  • Khách hàng có thu nhập < 7 triệu.

Bạn có đồng ý với điều khoản trên?

notification 404

Trang không tồn tại

Rất tiếc, địa chỉ trang bạn đang yêu cầu
không được tìm thấy